Tuesday, 18 August 2009

Porto Campanha to Lisbon Entrecampos - Summer 2009 Timetable.
Portuguese Railways – Porto Campanha to Lisbon Entrecampos – Timetable – Summer 2009
Dept. Porto - Campanha Arrive Lisboa - Entrecampos Duration
1h23 6h17 4h54
5h47 8h50 3h03
6h47 9h39 2h52
6h52 10h09 3h17
7h45 11h13 3h28
8h52 12h09 3h17
9h47 12h39 2h52
10h52 14h09 3h17
11h47 14h39 2h52
12h52 16h09 3h17
13h47 16h39 2h52
14h52 18h09 3h17
15h47 18h50 3h03
16h47 19h39 2h52
16h52 20h09 3h17
17h45 21h12 3h27
18h47 21h39 2h52
19h52 23h09 3h17
20h47 23h39 2h52